Download Gurudev Daya Karke Mujhko Apna Lena Lyrics

Bharghav mashalein jalti suna rahi hai piya chupke se aake bol re bhimshma pratigya dhal gaya asha ka sooraj s. Khanna bijli taqdeer bata, kya meri khata khemchand prakash bharat vyas hum toh ho gaye badnaam sawariya mukesh biwi Aayi aayi bahaar karke singhaar avinash vyas bharat vyas koi aaye koi jaaye b.

Aayi aayi bahaar karke singhaar avinash vyas bharat vyas koi aaye koi jaaye b. man ta.Dapat hari darsan ko aaj, more tum bin biga.De sakal kaaj
man ta.Dapat hari darsan ko aaj, more tum bin biga.De sakal kaaj from pages.cs.wisc.edu

Bharghav mashalein jalti suna rahi hai piya chupke se aake bol re bhimshma pratigya dhal gaya asha ka sooraj s. Aayi aayi bahaar karke singhaar avinash vyas bharat vyas koi aaye koi jaaye b. Khanna bijli taqdeer bata, kya meri khata khemchand prakash bharat vyas hum toh ho gaye badnaam sawariya mukesh biwi

Khanna bijli taqdeer bata, kya meri khata khemchand prakash bharat vyas hum toh ho gaye badnaam sawariya mukesh biwi

Bharghav mashalein jalti suna rahi hai piya chupke se aake bol re bhimshma pratigya dhal gaya asha ka sooraj s. Khanna bijli taqdeer bata, kya meri khata khemchand prakash bharat vyas hum toh ho gaye badnaam sawariya mukesh biwi Aayi aayi bahaar karke singhaar avinash vyas bharat vyas koi aaye koi jaaye b.

Bharghav mashalein jalti suna rahi hai piya chupke se aake bol re bhimshma pratigya dhal gaya asha ka sooraj s. Aayi aayi bahaar karke singhaar avinash vyas bharat vyas koi aaye koi jaaye b. Khanna bijli taqdeer bata, kya meri khata khemchand prakash bharat vyas hum toh ho gaye badnaam sawariya mukesh biwi

Khanna bijli taqdeer bata, kya meri khata khemchand prakash bharat vyas hum toh ho gaye badnaam sawariya mukesh biwi aanaa hai to aa raah me.n, kuchh pher nahii.n hai
aanaa hai to aa raah me.n, kuchh pher nahii.n hai from pages.cs.wisc.edu

Khanna bijli taqdeer bata, kya meri khata khemchand prakash bharat vyas hum toh ho gaye badnaam sawariya mukesh biwi Bharghav mashalein jalti suna rahi hai piya chupke se aake bol re bhimshma pratigya dhal gaya asha ka sooraj s. Aayi aayi bahaar karke singhaar avinash vyas bharat vyas koi aaye koi jaaye b.

Khanna bijli taqdeer bata, kya meri khata khemchand prakash bharat vyas hum toh ho gaye badnaam sawariya mukesh biwi

Khanna bijli taqdeer bata, kya meri khata khemchand prakash bharat vyas hum toh ho gaye badnaam sawariya mukesh biwi Aayi aayi bahaar karke singhaar avinash vyas bharat vyas koi aaye koi jaaye b. Bharghav mashalein jalti suna rahi hai piya chupke se aake bol re bhimshma pratigya dhal gaya asha ka sooraj s.

Aayi aayi bahaar karke singhaar avinash vyas bharat vyas koi aaye koi jaaye b. Khanna bijli taqdeer bata, kya meri khata khemchand prakash bharat vyas hum toh ho gaye badnaam sawariya mukesh biwi Bharghav mashalein jalti suna rahi hai piya chupke se aake bol re bhimshma pratigya dhal gaya asha ka sooraj s.

Aayi aayi bahaar karke singhaar avinash vyas bharat vyas koi aaye koi jaaye b. Ajoy Chakrabarty Songs (Artist) Archives - हिन्दी कला | Hindi Kala
Ajoy Chakrabarty Songs (Artist) Archives – हिन्दी कला | Hindi Kala from hindikala.com

Khanna bijli taqdeer bata, kya meri khata khemchand prakash bharat vyas hum toh ho gaye badnaam sawariya mukesh biwi Bharghav mashalein jalti suna rahi hai piya chupke se aake bol re bhimshma pratigya dhal gaya asha ka sooraj s. Aayi aayi bahaar karke singhaar avinash vyas bharat vyas koi aaye koi jaaye b.

Bharghav mashalein jalti suna rahi hai piya chupke se aake bol re bhimshma pratigya dhal gaya asha ka sooraj s.

Aayi aayi bahaar karke singhaar avinash vyas bharat vyas koi aaye koi jaaye b. Bharghav mashalein jalti suna rahi hai piya chupke se aake bol re bhimshma pratigya dhal gaya asha ka sooraj s. Khanna bijli taqdeer bata, kya meri khata khemchand prakash bharat vyas hum toh ho gaye badnaam sawariya mukesh biwi

Download Gurudev Daya Karke Mujhko Apna Lena Lyrics. Bharghav mashalein jalti suna rahi hai piya chupke se aake bol re bhimshma pratigya dhal gaya asha ka sooraj s. Khanna bijli taqdeer bata, kya meri khata khemchand prakash bharat vyas hum toh ho gaye badnaam sawariya mukesh biwi Aayi aayi bahaar karke singhaar avinash vyas bharat vyas koi aaye koi jaaye b.